Nieuwe datum ledenvergadering

28-11-2019

De nieuwe datum voor de algemene ledenvergadering is 11 december om 20.00. Het bestuur nodigt alle leden en ouders van jeugdleden uit tot het bijwonen van deze ledenvergadering.

De notulen van afgelopen vergadering zijn op te vragen bij secretaris@kvdoskampen.nl
 
Agenda:
 
1. Opening
2. Mededelingen voorzitter
3. Goedkeuren notulen
4. Rondvraag
5. Financiële verslaggeving
6. Benoemen kascommissie
7. (Thema) Wat is de functie van de vertrouwenscontactpersoon
8. Sluiting

Sponsors

Opgave Pokertoernooi 2019

Klik hier om je op te geven voor het Pokertoernooi.

Geef van elke deelnemers duidelijk voor- en achternaam op. Daarnaast graag emailadres en 06 nummer vermelden.

Privacy protocol

Er is op dit moment een privacy protocol beschikbaar. Klik hier voor de link.

 

 

 

Trainingsuren zaal 2019-2020

Sponsors