Nieuwe bestuursleden: Agnes Schinkel en Nico van Wijngaarden

27-12-2018

Al geruime tijd telt het bestuur van KV DOS Kampen / Veltman een aantal vacatures. Dat is voor het bestuur geen goed werkbare situatie. Omdat op dit moment ook niet ieder bestuurslid volledig beschikbaar is i.v.m. gezondheidsproblemen, is er een situatie ontstaan dat slechts een paar bestuursleden besluiten nemen. Niet handig en niet verstandig. Daarom is het bestuur op zoek gegaan naar versterking van het bestuur. Conform artikel 18 lid 2 van onze statuten kan het bestuur bij bestuursvacatures zelf kandidaten aandragen. Wanneer binnen vier weken na publicatie geen tegenkandidaten zijn aangemeld, worden de door het bestuur aangedragen kandidaten geacht verkozen te zijn. Met andere woorden: tot eind januari heeft u het recht tegenkandidaten aan te dragen. Gebeurt dat niet dan zijn onderstaande kandidaten officieel bestuurslid van DOS. Het bestuur draagt voor als bestuurslid Agnes Schinkel en Nico van Wijngaarden. Beiden zijn gevraagd om binnen het bestuur een actieve rol te spelen als meedenker. Niet specifiek als vertegenwoordiger van een commissie, maar beiden hebben een frisse blik op het besturen van onze club en zijn daarom een zeer welkome aanvulling voor het bestuur.

Agnes Schinkel: gevraagd, omdat ze het geelzwarte gen in haar lichaam draagt; op alle niveaus gespeeld heeft voor DOS, trainster in diverse leeftijdsklassen is geweest; kritisch kan zijn; de vereniging door en door kent; representant is van een groep echte DOS-sers, waarvan er nu te veel aan de zijkant staan en kan fungeren als rem op een te hard van stapel lopende voorzitter.

Nico van Wijngaarden: gevraagd, omdat hij de vereniging als niet-korfballer al jaren van buiten bekijkt, maar wel heel goed kent; teambegeleider is geweest; beleidsmatig kan kijken; goed kan analyseren; in staat is om mensen te enthousiasmeren; gewend is om leiding te geven.

Op uitnodiging hebben beiden de bestuursvergadering van 10 december jl. al bijgewoond en zullen ze ook aanwezig zijn bij de bestuursvergadering van 21 januari a.s.

Namens het bestuur, Pieter Treep 

Sponsors

Nominaties d'Oscars

Via onderstaande link kun je vrijwilligers nomineren voor d'Oscars:

Klik hier om te nomineren

 

Privacy protocol

Er is op dit moment een privacy protocol beschikbaar. Klik hier voor de link.

 

 

 

Sponsors