Even voorstellen: uw voorzitter

26-11-2018

Op 21 november jl. ben ik op de Algemene Ledenvergadering van KV DOS Kampen gekozen als bestuurslid. Binnen het bestuur zal ik de functie van voorzitter op me nemen. Het lijkt me goed om mezelf even aan u voor te stellen. Niet iedereen kent me immers. Mijn naam is Pieter Treep en ik stam uit 1958. Ik ben een geboren en getogen Kampenaar en zal daar ook wel altijd blijven. Ik ben getrouwd met Agnes. We hebben twee lieve dochters, die, heel verstandig, allebei getrouwd zijn met een korfballer. We hebben twee kleinzoons en een derde kleinzoon of eerste kleindochter is op komst. Ik ben werkzaam in het onderwijs. Binnen het onderwijs heb ik diverse functies gehad: docent basisonderwijs, docent voortgezet onderwijs, teamleider en directeur voortgezet onderwijs. Daarna ben ik vijfeneenhalf jaar wethouder geweest in Kampen. Daarna keerde ik weer terug in het onderwijs. Op dit moment geef ik les op het Ichthus College in Dronten: Nederlands, godsdienst, loopbaanoriëntatie en fotografie.

In mijn jeugd heb ik op gym gezeten. Wilhelmina was mijn club. Behalve gymnastiek heb ik ook aan voetbal en volleybal gedaan. Ik heb in tal van besturen gezeten. Op dit moment ben ik actief binnen de Open Hof als voorzitter van de kerkenraad, bij RTV IJsselmond als voorzitter van het Programma Bepalend Orgaan en bij de Stichting Kamper Struikel Stenen, eveneens als voorzitter. Daarnaast zo links en rechts nog wat functies. Wanneer iemand graag mijn hele c.v. wil weten, moet die op mijn website kijken: pietertreep.nl.

Vanaf 1970 korfbal ik. Eerst ben ik vijfentwintig jaar lid geweest van Wit-Blauw. Ik doorliep daar alle jeugdselecties en heb negen jaar in het eerste gespeeld. Daarnaast heb ik ook veel functies gehad bij Wit-Blauw: secretaris hoofdbestuur, voorzitter jeugdbestuur, redactielid, lid activiteitencommissie, lid technische commissie, voorzitter kampcommissie, organisator schoolkorfbal, enzovoorts. Daarnaast heb ik daar vrijwel alle teams trainen gegeven. Na Wit-Blauw ben ik trainer en dus ook lid geweest van ASVD Dronten, NKC’51 Nijverdal en Unitas Harderwijk. In 1998 werd ik trainer van KV DOS Kampen en daar ben ik toen ook blijven hangen. Ik heb nog een aantal jaren bij DOS gekorfbald in het vijfde en later bij de midweek. Ook bij DOS heb ik, na mijn trainerschap van de eerste selectie, veel mogen doen als vrijwilliger: jeugdtrainer, seniorentrainer, medeschrijver beleidsplannen, schrijver van de wedstrijdverslagen en van de programmaboekjes. Bij de korfbalbond heb ik in diverse commissies gezeten. Ook ben ik zeven jaar trainer geweest van de Oostelijke selectie onder zestien. Vanaf mijn zeventiende ben ik scheidsrechter. Ik fluit wekelijks voor de korfbalbond op het niveau van de eerste klasse. Dat is dus ook de reden dat ik op zaterdag weinig te zien zal zijn bij de eigen wedstrijden van DOS.

Op de ledenvergadering heb ik aangegeven dat er werk genoeg ligt. Een kleine bloemlezing:
- ik wil graag analyseren hoe de huidige bestuurs- en commissiestructuur van DOS werkt. Deze structuur stamt uit 2002 en paste destijds bij een vereniging van ongeveer 200 leden. Het lijkt me goed om te kijken of we die structuur ook passend vinden voor een club van 375 leden.

- er is een hele grote groep vrijwilligers in touw binnen DOS. Dat wordt bijzonder gewaardeerd. Die waardering mag, wat mij betreft, wel wat vaker worden uitgesproken. Ondanks al die vrijwilligers is er op verschillende plekken sprake van een tekort. Daar moeten we mee aan de slag. Binnen de technische commissie moet op korte termijn versterking komen.

- het bestuur is momenteel onderbezet. De weinige mensen, die nu in het bestuur zitten, zijn kwalitatief uitstekende bestuurders, maar ze moeten (sorry, ik bedoel: wij moeten) met te weinig mensen te veel doen. Bovendien moet een bestuur niet zoveel doen, een bestuur moet vooral denken. Ik zag graag een paar mensen binnen het bestuur komen, die niets hoeven te doen, behalve denken. Ik vind dat een bestuur niet zoveel moet doen, maar wel veel moet denken. Nadenken over de structuur van de club, over het beleid, over ledenwerving, over korfbal in Kampen en noem maar op. In ieder geval moet er een bestuurslid komen met het DNA van DOS. Ik ben twintig jaar lid, maar kreeg het geelzwarte virus niet met de paplepel ingegoten. Zo iemand moet wel in het bestuur, al was het maar om allerlei rare plannen van de voorzitter of iemand anders onder een geelzwart vergrootglas te leggen.

- veel zaken lopen via een commissie naar het bestuur. Dan wordt er twee keer over gesproken. Met de commissies moeten we afspreken welke zaken wel op de tafel van de bestuursvergadering moeten komen en welke zaken in de commissies kunnen worden afgedaan.

- we praten met de gemeente Kampen over ons kunstgrasveld. Dat is toe aan renovatie en de gemeente heeft daar geld voor gereserveerd. De eerste gesprekken zijn al geweest, maar besluitvorming zal niet lang meer op zich laten wachten. Zomer 2019 moet het veld op de schop.

- de relatie met Wit-Blauw staat ook op de agenda. We hebben in Kampen twee mooie korfbalvereniging, beiden met een positieve uitstraling in Kampen en daarbuiten. Maar beide verenigingen staan een beetje met de ruggen naar elkaar. Dat kan beter. De toekomst van het korfbal in Kampen wordt op de agenda geplaatst. Samen kunnen we meer betekenen dan nu het geval is.

Mijn credo voor mijn bestuurswerk is: loslaten in vertrouwen. Bemoei je niet te veel met zaken, waar anderen over gaan. Aan de kant staan en commentaar leveren is prima. Meedoen en meebeslissen is beter. Wanneer we mensen in een commissie hebben aangesteld om bepaalde zaken binnen de club te doen, laat die mensen dan ook de vrijheid om lijnen uit te zetten en beslissingen te nemen. Als bestuur zijn we ervoor om dat te faciliteren en de lijntjes bij elkaar te brengen en te houden.  

Ik verheug me op mijn werk als voorzitter van KV DOS Kampen / Veltman. Samen met anderen koers bepalen en de leden faciliteren hun sport te beoefenen. Het zou fijn zijn, wanneer velen met ons mee willen doen en mee willen denken. U misschien?

Sponsors

Inschrijving FIFA toernooi

Klik hier om je op te geven voor het FIFA toernooi op vrijdag 10 mei.

Geef van beide deelnemers duidelijk voor- en achternaam op. Daarnaast graag emailadres en 06 nummer vermelden.

Privacy protocol

Er is op dit moment een privacy protocol in concept beschikbaar. Klik hier voor de link.

 

 

 

Korfbal rokjes

Via de vereniging is het mogelijk om een hoge kwaliteit korfbal rokje te kopen tegen inkoopsprijs. Voor informatie kan je contact opnemen met Hermien Klos, 038-3318938.

Sponsors