De vereniging Arbitrageproof

07-02-2018

Vanaf 2013 is de arbitragecommissie bezig geweest om een plan te maken om de vereniging arbitrageproof  te laten zijn.  Deze opdracht hadden we gekregen vanuit het KNKV namens de heer Hendrik Jan Brandsma. De KNKV wil samen met de vereniging zorgen voor een betere kennis van de spelregels, meer opgeleide scheidsrechters op alle niveaus en een proactieve verenigingsorganisatie.

In het plan moesten we voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het verenigingsbestuur een portefeuillehouder Arbitrage heeft;
  • Jaarlijks diverse arbitrageopleidingen worden geïnitieerd en georganiseerd met de daarbij behorende financiële middelen;
  • Er een proactief beleid is om alle leden boven de 15 jaar spelregelkennis te laten opdoen, waarbij de mogelijkheid is om dit te doen via de website www.Korfbalmasterz.nl;
  • De 10 gouden regels en de gedragsregels actief onder de aandacht worden gebracht en er naar gehandeld wordt;
  • Er voldoende gecertificeerde officials zijn om alle wedstrijden op ieder niveau te leiden;
  • Jaarlijks bijscholingsavonden worden georganiseerd om zowel spelende leden als ouders van (jeugd)leden kennis over te brengen over de korfbal(spel)regels;
  • Er een periodieke tevredenheidheidsmeting plaatsvindt onder alle scheidsrechters binnen de vereniging.

In het begin was het best lastig om de mensen te overtuigen dat we meer mensen nodig hadden dan de 2 scheidsrechters die toen actief floten voor het KNKV. Gelukkig was het enthousiasme van de commissie groot en werkte het aanstekelijk, ook omdat Wiebe Keizer als jonge scheidsrechter aansloot bij de arbitragecommissie. Dat was voor velen een overweging om toch maar bezig te gaan met Korfbalmasterz.

De 1e spelregelavond met Kahoot vragen was een daverend succes. Naast bovengenoemde voorwaarden ging de commissie spelregelavonden organiseren en werden er nieuwe trainingspakken uitgedeeld aan de KNKV scheidsrechters (sponsor Felix bedrijfsjuristen). Ook werden alle scheidsrechters in de week van de scheidsrechter getrakteerd op een leuke attentie.
De commissie deed nog een verzoek aan alle trainers om de partijvormen te laten fluiten door spelers en speelster zelf. Zo kunnen alle spelers/speelster al een beetje wennen om te gaan fluiten. Toen ook het bestuur tijdens de halfjaarlijkse ledenvergadering het beleidsplan van de commissie samen met de leden goedkeurde, werd het duidelijk dat het doel om arbitrageproof  te geraken, zou worden gehaald.

Afgelopen dinsdag kwam Hendrik Jan Brandsma namens de KNKV ons het certificaat overhandigen en samen met een heerlijk stuk taart van Boudewijn van Oene (taart in de kelder) heeft het bestuur en de arbitragecommissie het certificaat feestelijk in ontvangst genomen. We zijn de 18e vereniging in Oost en de ?? vereniging in Nederland die gecertificeerd zijn. Natuurlijk zijn we als commissie super trots, maar we hebben de hulp van iedereen de komende jaren hard nodig. Immers een wedstrijd kan niet gespeeld worden zonder scheidsrechter.

Daarom tot slot nog een oproep voor alle leden ouder dan 15 jaar. Haal je spelregelbewijs via de Korfbalmasterz.nl!!

Wij zullen jullie de komende tijd op de hoogte houden van onze ontwikkelingen.


Rike, Iris, Anne, Wiebe en Cees

Sponsors

Plaatjesactie Jumbo

Hieronder het formulier voor toestemming. Let op dat je het juiste formulier download

Verklaring tot 18 jaar voogd-vertegenwoordiger - kvdos

Verklaring volwassenen 18 jaar en ouder - kvdos

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij ook de nieuwsbrief ontvangen en sta je nog niet in de mailingslijst. Klik dan hier en meld je voor deze nieuwsbrief aan. Ook vind je hier de oude nieuwsbrieven.

Korfbal rokjes

Via de vereniging is het mogelijk om een hoge kwaliteit korfbal rokje te kopen tegen inkoopsprijs. Voor informatie kan je contact opnemen met Hermien Klos, 038-3318938.

Sponsors