Algemene Ledenvergadering 19 juni 2019

07-06-2019

Het bestuur van KV. D.O.S. Kampen Veltman nodigt alle leden en ouders/verzorgers van leden uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden op woensdag 19 juni om 20.00 in ons clubhuis 't Maatje.  De agenda is als volgt:

1. Opening en mededelingen voorzitter
2. Goedkeuring notulen 22-11-2018
3. Rondvraag
4. ??
5. Bestuursverkiezing (Voorstel bestuur om Lammert Bastiaan te benoemen)
6. Begroting 2019/2020
7. Reiskostenvergoeding
8. Renovatie accommodatie
9. KV DOS Kampen/Veltman rookvrij
10. Sluiting

Sponsors

Privacy protocol

Er is op dit moment een privacy protocol beschikbaar. Klik hier voor de link.

 

 

 

Sponsors